POULET 7,5 € – BOEUF 8,5 € -TOFU 8,5 € – SCAMPIS 9,5 €
Chou Chinois, Bambou, Champignons Chinois, Carottes, Oignons, Chou Blanc, Pois Mange-tout