POULET 7,5 € – BOEUF 8,5 € -TOFU 8,5 € – SCAMPIS 9,5 €
Chou Blanc, Carottes, Oignons, Bambou, Poivrons, Brocolis, Champignons Chinois