POULET 7,5 € – BOEUF 8,5 € -TOFU 8,5 € – SCAMPIS 9,5 €
Brocolis, Poivrons, Carottes, Chou Chinois, Oignons, Chou Blanc